Om RengöringsSystemet

Med RengöringsSystemet får du branschens professionella verktyg för planering, fördelning och kontroll av ditt rengöringsarbete.

Programmet ger användaren möjlighet att registrera och mäta alla typer av städ- och servicearbeten, baserat på dynamiska modeller som, man vid behov, kan anpassa och utforma utifrån den egna verksamhetens krav och önskemål.

När städuppdragen är registrerade och inmätta, beräknas snabbt och enkelt den totala tidsåtgången och kostnader kopplade med städuppdraget. Systemet gör det också möjligt att fördela arbetet på edarbetarna, skriva ut lokalförteckningar och städområden (arbetsplaner) samt skriva ut färglagda ritningar, som skrafferas efter behov, t ex lokaltyper, städinsatser, golvtyper, kvalitetsprofiler m fl. Självklart kan man även kontrollera städuppdragen enligt SS 627801 – INSTA 800 (Nordisk standard för utvärdering av städkvalitet). Allt i ett och samma program.

RengöringsSystemet Version 4 är ett Windows-baserat program som levereras i 3 olika utgåvor.

Systemet gör det möjligt att skräddarsy programmet så att det passar varje användares verksamhet. Programmet är flexibelt och kan anpassas så att det alltid följer verksomhetens behov av nya funktioner och flera användare.

dataknowhow_om_rengoeringssystemet_rent

dataknowhow-plan-tegning-om-rengoeringssystemet

Används i alla typer av verksamheter

RengöringsSystemet används i alla typer av verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor (egenregi eller entreprenadstädning, städbolag, konsultföretag m.fl.).


Detaljerade kalkylmodeller

Programmets kalkylmodeller är väl beprövade och erkända genom många års användning i och erfarenhet från olika slags städverksamheter.

Du kan själv ändra/lägga till nya standardlokaler och nyckeltal i systemet. Därmed säkerställs att dina tidsberäkningar alltid passar din verksamhet.

Snabb och säker mätning av ytor

Med RengöringsSystemet kan du snabbt och säkert mäta städytor. Det enda som behövs är ritningar över städytorna samt uppgift om skala alternativt en måttangivelse (skalstock eller ett längdmått).

Ritningen kan antingen vara en pappersritning, en AutoCad-ritning eller en skannad ritning i bildformat. Oavsett vilket ritningsunderlag som finns tillgängligt går det alltid att använda för mätning av ytor i RengöringsSystemet. För det mesta kan ritningarna användas direkt, om inte så hjälper vi dig att konvertera till ett bildformat som kan användas i RengöringsSystemet.


Visuellt planeringsverktyg

RengöringsSystemet är ett visuellt planeringsverktyg. Alla registreringar kan ses och ändras direkt på de uppmätta ritningarna i systemet. Detta ger dig en suverän överblick och möjlighet att enkelt kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Du kan fördela lokalerna till dina medarbetares städområden direkt på ritningarna. Därutöver kan du göra en detaljerad planering och fördelning av städarbetet dag för dag – direkt på ritningarna.

Dessutom kan du använda systemets många skrafferingsmöjligheter – och möjligheter att tillföra texter och symboler i lokalerna – för att kommunicera din städplanering till intressenter; inköpare, städledare, städpersonal och de personer som vistas i lokalerna. Det är supereffektivt.

dataknowhow-grundplan-tegning-om-rengoeringssystemet

dataknowhow-om-rengoeringssystemet-hygiejnekontrol

Kvalitetskontroll i världsklass

RengöringsSystemets kvalitetskontroll baseras på den gemensamma nordiska städstandarden, INSTA 800, för kontroll av städkvalitet. Systemet hjälper dig att beräkna antal lokaler som ska kontrolleras, att slumpa ut lokaler för kontroll och värdering av det slutliga resultatet.

I tillägg till INSTA 800 kan vi också använda den danska Infektions- och hygienstandarden DS 2451-10 för kontroll av kritiska punkter i lokaler där smittvägar måste brytas.

RengöringsSystemet ger dig också möjlighet att skapa egna kvalitetskontroller efter ditt och dina kunders behov.

Alla kvalitetskontroller kan utföras på android-baserade smartphones and iPhones.


Simuleringar och ekonomiberäkningar

Med RengöringsSystemets funktion ”Sök och ersätt” kan du snabbt och enkelt beräkna konsekvenser av alternativa städfrekvenser, metodval, hygiennivå m.m.

De ekonomiska konsekvenserna av dessa beräkningar visas direkt i systemets inbyggda tid- och kostnadskalkyl.

Spara tid med RengöringsSystemet

Dagens städplanerare använder RengöringsSystemet i sitt dagliga arbete. Det spar tid, ger överblick och även inspiration till lösningar för de olika behov som förekommer inom städbranschen i dag.

De detaljerade kalkylmodellerna och lokalregistreringarna samt överskådliga byggnadsritningar säkerställer att användaren har tillgång till en snabb och enkel städplanering, en bättre ekonomistyrning och lättförståeliga arbetsritningar till städpersonalen.

Läs mer om programmets uppbyggnad i moduler och olika versioner på de följande sidorna eller kontakta en av våra återförsäljare för en genomgång av programmets många möjligheter.

dataknowhow_demo

Hämta en demo-version av RengöringsSystemet

Läs om RengöringsSystemets moduler → GrundModul