KalkylModul

Tidsberägning

RengöringsSystemet levereras med svenska nyckeltal, ett omfattande register innehållande tider för olika städmoment, frekvenser och standardlokaler. Dessa används för beräkning av den dagliga genomsnittliga städtiden för olika lokaler.

Både GrundModulen och ArbetsplaneringsModulen använder tiderna från KalkylModulen för att beräkna tider och kvadratmeter per lokal, våning, byggnad, avdelning och för städområdesplanering.

Det är därför viktigt att du köper KalkylModulen om du ska använda RengöringsSystemet för att beräkna städtider.

RengöringsSystemet arbetar med dynamiska standardlokaler. Det betyder att endast en standardlokal behöver skapas för varje lokaltyp (t ex ”kontor” eller ”toalett”). Därefter anpassar sig standardlokalen dynamiskt till de aktuella lokaler som registreras, man behöver alltså inte ändra själva standardlokalen.

FUNKTIONER

NYCKELTAL Registrering och underhåll av systemets grundläggande nyckeltal och frekvenser.

PROFILER Registrering och uppdatering av städ- och frekvensprofiler. Också möjligt att registrera och uppdatera kvalitetsprofiler, hygiennivåer och generella serviceprofiler.

STANDARDLOKALER Registrering och underhåll av systemets grundläggande standardlokaler (RengöringsSystemets byggklossar).

Läs om nästa modul → MätModul