EkonomiModul

Snabb och enkel prisberäkning

Med EkonomiModulen kan man för varje kund göra en kostnadskalkyl baserat på används för kostnadsbeäkning baserat på akuella lönsatser, sociala kostnader, täckningsbidrag osv.

Priskalkylen har som utgångspunkt dina beräknade städtider för var och en av dina kunder. Varje gång det sker en förändring, t ex i en lokal, av en frekvens eller andra registreringar som påverkar den totala städtiden kan du omgående se den nya prisberäkningen.

Detta ger en god överblick över både intäkter och utgifter för varje uppdrag.

Priskalkylen fungerer som ett vanligt räkneark, som du kan anpassa efter dina behov. Du kan skapa flera olika räkneark, som kan användas för olika beräkningar på var och en av dina kunder.

Med PriskalkylModulen säkerställer du att dina kalkyler beräknas korrekt och att du tjänar pengar på det arbete som utförs.

Du registerar och reglerar själv löner m.m. så att beräkningarna passar till din verksamhet.

FUNKTIONER

PRISKALKYL Beräkning av alla omkostnader baserade på tidsberäkning och registrerade enhetskostnader från registreringsdelen.

SATSER Skapa dina egna tabeller med löne- och procentsatser samt omkostnader för andra arbetsuppgifter.

dataknowhow_priskalkulationsmodul_2

Läs om nästa modul → RapportGenerator