Infektions- och HygienKontroll

Fokus på infektionshygien

Som tillägg till KvalitetsKontrollModulen finns modulen för Infektions- och Hygienkontroll.dataknowhow-hygiejne-infektion-inspektion

Modulen är baserad på den danska standarden DS2451-10 för styrning av infektionshygien i vårdsektorn.

Alla standardens lokaltyper med riskfaktorer och riskgrader för varje kritisk rikspunkt är inlagda i denna modul så du behöver bara utföra själva kontrollen i lokalerna.

Modulen beskriver vilka riskpunkter som ska kontrolleras, och ger besked om – efter avslutad kontroll – alla riskpunkter klarar de rekommenderade riskgraderna.

På så sätt säkerställs att städningen uppfyller de stränga krav som vårdsektorn ställer för att minimera risken för spridning av sjukdomsframkallande bakterier i dessa miljöer.

Samtidigt med kontroll av riskpunkterna kan du naturligtvis göra kontroll av den generella städkvaliteten enligt principerna i INSTA800, eller utifrån dina egna kontrollpunkter.

Lokalerna kan skrivas ut på papper med ett registreringsfält till varje lokal eller så kan lokalerna överföras elektroniskt till RengöringsSystemets kvalitetskontrollprogram (IDEX) eller till Android- och IOS-baserade smartphones.

Med Infektions- och HygienkontrollModulen uppnås en effektiv och snabb kontroll av utförda städinsatser.

FUNKTIONER

STICKPROVSPLANER Skapandet av stickprovsplaner baseras på uppgifter om avtalade hygiennivåer i varje lokal som skall kontrolleras. Systemet beräknar det nödvändiga antal stickprover och antal lokaler i varje enskilt stickprov.

KONTROLLER Slumpmässigt urval av lokaler inför en kontroll. Överföring av utslumpade lokaler till Android Smartphones. Insamling av data för värdering av varje enskild lokals hygiennivå. Värdering av den insamlade hygiennivån, i varje enskilt stickprov, för bedömning av om den lever upp till avtalade krav.

RAPPORTER Utskrift av rapporter för internt och externt bruk efter avslutad kvalitetskontroll.

Læs om næste modul → EkonomiModul