IDEX – kvalitetskontroll på smartphones och tablets

Smart kontroll med smartphones och tablets

Smartphones och tablets baserad på Android og IOS kan användas tillsammans med programmet. Med denna lösning fås det ultimata registreringsverktyget för en snabb och enkel insamling av all data som behövs för att göra kvalitetsvärdering enligt INSTA 800, och för kontroll av infektionshygien i vårdsektorn.

När kvalitetskontrollen förberetts i programmets KvalitetskontrollModul överförs alla lokaler som skall kontrolleras till din smartphone. Detta kan göras direkt vid uppkoppling till din PC, eller via internet (FTP-överföring) till kontrollanter som inte är i närheten av ditt kontor.

Med en smartphone i fickan kan man nu ge sig ut på kontrollrundan och notera observationerna direkt på din smartphone.

Efter slutförd kontroll synkroniseras innehållet i din smartphone med din arbetsdator och alla registreringer överförs till RengöringsSystemet.

Därefter beräknar programmet automatiskt om kvaliteten är över eller under den avtalade nivån.

Enkelt och effektivt!

dataknowhow_idex_kvalitetskontrol_android_gp dataknowhow_idex_kvalitetskontrol_ios_ap

FUNKTIONER

SYNKRONISERING Synkroniserar via USB direkt till din smartphone eller via internet (FTP-överföring).

KUNDER/KONTROLLER Överför kontroller från flera kunder till samma smartphone, och välj kund när kontrollen påbörjas.

KONTROLL Kontroll av lokaler antingen enligt INSTA 800 principerna, Infektionshygienstandarden eller egna kontrollpunkter. Eller en kombination av dessa.

NOTAT Skriv notat på lokaler vid observationer som uppmärksammas under kontrollen.

RengöringsSystemet version 4

Läs mer om RengöringsSystemet → Versioner