GrundModul

Kund och lokal databas

dataknowhow_rengoeringssystemet_skaerm

Grund Modulen innehåller allt som behövs för att registrera kunder och skapa lokalförteckningar.

Du kan registrera alla uppgifter om lokalerna, t ex lokaltyp, golvmaterial, yta, namn och städfrekvens. Du kan även koppla på kvalitetsprofiler, koppling till avdelning, kommentarer m. m.

Alla registreringar spars i RengöringsSystemets databas och utgör grund för övriga programfunktioner, beräkningar och ritningar.

Med Grund Modulen kan du skriva ut lokalförteckningar med systemets standardrapporter. Du kan även se och skriva ut ritningar och städområden som skapats i Mät Modulen eller Arbetsplanerings Modulen.

FUNKTIONER

REGISTRERING Registrering och underhåll av detaljerade lokalförteckningar, liksom simulering och slutberäkning.

RITNING Möjlighet att se och skriva ut ritningar skapade i MätModulen.

ARBETSPLANER Möjlighet att se och skriva ut städområden (arbetsplaner) skapade i Arbetsplanerings Modulen.

SYSTEMUNDERHÅLL Upprättande av nya användarprofiler anpassning och justering av programmet för den enskilde användaren.

IMPORT /EXPORT av data Utväxling av data med andra system, export av lokalförteckning i CSV-format (exempelvis till Microsoft Excel).

Läs om nästa modul → KalkylModul