ArbetsplaneringsModul

Detaljerad arbetsplanering

ArbetsplaneringsModulen används för att skapa städområden (arbetsplaner) och fördela registrerat arbete.

ArbetsplaneringsModulen är en effektiv hjälp för snabb och ”rättvis” fördelning av lokaler mellan två eller flera städare.

ArbetsplaneringsModulen är ett ovärderligt hjälpmedel när du ska fördela arbetet på flera städområden. Du får löpande information om hur mycket tid som har använts på varje städområde och hur mycket tid som finns kvar till andra uppgifter.

Utöver att fördela städtid till städområdet, kan du också registrera andra fasta service- och arbetsuppgifter som kan läggas till på städområdet.

Med  veckofördelningsfunktionen kan du skapa en detaljerad arbetsplanering till varje städområde (medarbetare), som beskriver vilken veckodag de enskilda lokalerna ska städas och du kan till och med planera om det ska utföras normal eller grundlig städning, om det ska utföras en tillsynsstädning eller om golven ska maskinskuras.

FUNKTIONER

PERSONREGISTER Uppgifter om med-arbetare med grundupplysningar och eventuell bild på personerna.

ARBETSPLANER Skapande av städområden (arbetsplaner) med normerad tid, referens till personupplysningar och ev extra service-, städ- och andra uppgifter.

OMRÅDEFÖDELNING Fördelning av arbetsuppgifter från registrerade lokaler. Möjlighet att fördela alla arbetsuppgifter i en lokal till samma städområde (arbetsplan) eller att fördela arbetsuppgifterna till olika städområden. Automatisk fördelning av uppgifter tills dess att tillgänglig tid för städområdet är ”fylld”.

VECKOFÖRDELNING Fördelning av städområdenas städinsatser per veckodag. Automatisk ”jämn” fördelning av arbetsinsatser.

dataknowhow_planlaegningsmodul_2