Versioner

Välj mellan 3 olika utgåvor av programmet

RengöringsSystemet version 4 finns i tre olika versioner:

Light
Light versionen är för det lilla, nystartade städbolaget med få medarbetare, eller för mindre verksamheter (skolor, vårdhem, etc) med begränsat behov av registrering. Det ideala verktyget att starta med, om man är ny i branschen.

Standard
Standard versionen är det rätta verktyget för mindre verksamheter, där ansvaret för registrering och planläggning av städuppdragen ligger hos en enskild medarbetare. I standardversionen kan du skapa upp till 20 städområden per kund.

Professional
Den professionella versionen (fleranvändarversionen), är avsedd för större verksamheter och företag, där flera medarbetare samtidigt skall arbeta i systemet. Som utgångspunkt levereras denna version med behörighet för en användare, men antalet kan när så önskas utökas i takt med att behovet av flera användare stiger.

Det är inga begränsningar i antal lokaler eller städområden i den professionella versionen. Denna version används därför ofta i större verksamheter där det bl a finns behov av att planera arbete för mer än 20 personer per kund.

3 versioner

LIGHT VERSION med möjlighet att registrera upp till 1.000 lokaler.

STANDARD VERSION med obegränsad databasstorlek och åtkomst till de flesta av programmets funktioner.

PROFESSIONEL VERSION som levereras som ett fleranvändar-system med en användare och möjlighet att utöka med ytterligare användare. Åtkomst till samtliga programfunktioner.

Läs mer om RengöringsSystemet → Systemkrav