MätModul

Visuell kommunikation med kunder och medarbetare!

Ritningar över städåtagandet är ett otroligt effektivt redskap för att visa både kunder och personal vilka funktioner som är inplanerade för varje enskild lokal.

Samtidigt kan ritningarna användas för att snabbt  kaffa sig en överblick över utförda registreringar och för att enkelt hitta och rätta eventuella fel.

Mätning av itningar är den snabbasta vägen att få en överblick över alla lokaler och deras städyta. Du behöver alltså inte fysiskt gå igenom alla lokaler med penna och mätinstrument. I programmet får du exakta ytor på alla lokaler, oavsett deras yta och form.

dataknowhow-opmaalingsmodulet-tegning

FUNKTIONER

MÄTNING Åtkomst för uppmätning av städytor via ritningar. Ritningarna kan mätas in med hjälp av en digitizer (mätbord) eller ritas på fri hand. Ritningar kan mätas in och justeras, så de helt verensstämmer med varje enskild lokal, bl.a. med utskärning av golvytor som inte skall städas brutto- och nettoyta), uppdelning av lokaler i lokaldelar, ritning av svängda/runda väggar, rihandsritning, nyttjande av fasta symboler och valfri placering/justering av texter till varje lokal.

ZOOM SKALNGIVELSE, ROTERING OCH FLYTTNING Valfri zoom av ritning. Auto-zoom funktion som automatiskt justerar zoominställningen så att alla lokaler kan ses på skärmbilden. Skalangivelse ändring av skala) av ritningar i olika skalor (sök skala utifrån känt verkligt mått, ange ny skala). Rotering och flyttning av ritningar gör det möjlighet att se flera våningar/byggnader på amma översiktsbild.

SKRAFFERING Skraffering av ritningar utifrån registrerade uppgifter: golvtyp, standardlokal, lokalgrupp, serviceprofil, programkod/frekvensprofil, avdelning, städområde, veckofördelning, kvalitetsprofil, kvalitetskontroll. Färg och mönster till varje skraffering bestäms av användaren.

OMRÅDEFÖRDELNING Fördelning av Städområden, Veckofördelning, Serviceprofiler, Rengöringsprofiler etc. direkt på ritningarna.

IMPORT/EXPORT AV RITNINGAR Inläsning av DXF-filer från AutoCad, MicroStation eller liknande. Export av ritningar i flera format, bl a PDF-format.