dataknowhow_rengoeringssystemet_support_1Serviceavtal

För att säkra programinvesteringen och ge användarna möjlighet att utnyttja programmet optimalt erbjuder Data-know-how alla kunder att teckna serviceavtal för RengöringsSystemet.

Serviceavtalet tecknas direkt mellan Data-know-how och programanvändaren och omfattas av HotLine, Felrättningar och Uppdateringar, enligt följande:

Hotline

Kunder som tecknat serviceavtal med Data-know-how kan nyttja Hotline-service under alla danska vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00. På Hotline får man alltid hjälp med att lösa speciella problemställningar och får svar på övriga frågor om programmet.

Om man önskar konsulthjälp från Data-know-how utöver Hotlineservice, ger serviceavtalet automatiskt 15% rabatt på konsulttimpriset.

Felrättning

Serviceavtalet är också en trygghet vid eventuella programfel. Om programfel uppstår kommer dessa att bli åtgärdade snarast möjligt. Samma dag eller senast dagen efter det att ett fel är rapporterat, påbörjar en av Data-know-hows programerare arbetet med felsökning och rättning.

Uppdatering

Sluttligen berättigar serviceavtalet att, utan några extra kostnader, löpande uppdatera programmet till nyare versioner. Därmed är programinvesteringen säkrad mot föråldring och oväntade kostnader vid programuppdatering.

Prova RengöringsSystemet gratis och förpliktande → Demo-version