RengöringsSystemet

Version: 5.2.6.4
Datum: 22.04.2022
Språk: Danska / Svenska / Norska / Engelska / Tyska
OS: Windows 7 / 8 / 10

Hämta installations-filen

IDEX

 Hämta från GooglePlay (Android)

 Hämta från App Store (iPhone/iPad)

Anvisningar

För att installera RengöringsSystemet måste du först hämta installationsfilen på den här sidan.
 
Följ anvisningarna nedan:
 
1. Sök det program du vill hämta i översikten till höger och tryck på nedladdningslänken.
 
2. När fönstret Filöverföring öppnas trycker du på Spara och anger sedan en plats (t.ex. Skrivbordet eller en disk eller mapp) där du vill spara filen du hämtar.
 
3. När filöverföringen är slutförd kan du välja att genast öppna installationsprogrammet (välj Öppna) eller stänga fönstret och installera programmet senare.
 
4. Följ anvisningarna i installationsprogrammet. Om du har problem med att installera RengöringsSystemet kan du ringa till vår hotline och få hjälp på telefon (+45) 71 74 74 75.